Hakkımızda

BİZ KİMİZ?


Kanser Araştırma Vakfı, 2002 yılında Prof. Mustafa Camgöz tarafından kurulmuştur. Kurucu üyeler (Mütevelli Heyeti) arasında Sabire Camgöz, Ömer Adal, Güliz Önkal, Salise Özçete ve Metin Şadi yer almaktadır. Yönetim Kurulu ise Mütevelli Heyetine ilaveten Yrd. Doç. Ertan Akün, Mesut Günsev, Dr. Sevim Bektaş, Raziye Kocaismail, Prof. Ufuk Taneri’den oluşmaktadır.

KAV FAKTÖRÜ


KAV, KKTC Vakıflar İdaresine kayıtlı bir vakıftır; maddi konularda aşırı hassasiyet gösterir, şeffaf ve hesap vermek gibi konularda yüksek standartları uygular. Her yıl vakıflar idaresi tarafından hesaplarını denetimleri yapılmaktadır. Şeffaflık ve hesap verme prensibini benimsemiş, her projemizde elde edilen miktarın nasıl kullanılacağı hakkında bilgi vermeyi görev olarak görüyoruz.

AMACIMIZ


Her türlü kanser hastalığının ve özellikle prostat kanserinin yayılmasını önlemek, bu amaçla tedbirler almak, araştırmalar yapmak, ve yaptırtmak, kanserli hastaların tedavi ve rehabilitasyonları için olanaklar yaratmak, yaratılması için çaba harcamak, kanser hastalıklarına tıbbi tedaviler yapılması ve kanser hastalarının iyileşmelerini sağlayacak bilimsel çözümler üretilmesi, araştırmalar yapılmasını sağlamak ve yapmak. Bu amaçların gerçekleştirebilmesi için yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf, kuruluş ve örgütlerle işbirliği yapmak, ve özellikle İngiltere’de bulunan ‘Pro Cancer Research Fund’ ile işbirliği ve yardımlaşma sağlamak, bu kuruluşun çalışmalarına maddi ve manevi her türlü desteği vermek. Kanser hastalıklarının tanınması ve bu hastalıklardan korunma yöntemleri konusunda halkın bilinçlendirilmesi için araştırma merkezleri veya laboratuarları açmak veya açılmasına destek olmak. Bu amaçla eğitim gören gençlere burs vermek.

ÇALIŞMALARIMIZ

  • Bağışlar ve etkinliklerden elde ettiğimiz gelir ile bugüne dek 7 bilim adamına kanser araştırmalarında katkıda bulunmaları açısından burs verdik.
  • Bu çalışmaları hakemli dergilerde bilimsel makaleler olarak yayınlayıp bulgularımızı dünya ile paylaştık.
  • Bir KAV bursiyeri KKTC’de 1990-2004 yılları arasındaki kanser vakalarının bilimsel istatistiğini oluşturmuş ve bilimsel bir dergide yayınlamıştır.
  • Bu çalışmanın devamını sağlayarak verileri güncelleştirmekteyiz.
  • Bu sayede Kıbrıs’taki kanser durumunu gerçek anlamda bilimsel verilere dayalı çalışmalar sonucunda belirleyebileceğiz.
  • Halk arasında doğru bilinci oluşturmak amacıyla bir AB projesi destegi ile kanserle ilgili bir belgesel hazırladık. Bu belgeseli 25.000 öğrenciye CDler ile ulaştırdık ve 87 okulda gösterimler yaptık. Ardından belgeselin yarattığı farkındalık derecesini istatistiki yöntemler ile ölçtük ve belgeselin her yaş grubuna olumlu katkı sağladığını belirledik.
  • Kıbrıs topraklarındaki kanserojen ağır metallerin varlığını incelemekteyiz. UNOPS desteği ile 2005 yılında başlatılan bu çalışma 2013 yılında £10.000 değerinde bursu bir doktora bursu çerçevesinde yoğunlaştırılmış bir şekilde devam ettirmekteyiz. Bu kapsamda tüm KKTC çapında özellikle tarımın yoğun olarak uygulandığı alanlarda toprak ve suda kanserojen metaller incelenmektedir. Bir sonraki aşamada ise özellikle toprak ve su analizlerinin yapıldığı bölgelerdeki kanser hastalarında ağır metal kalıntılarına bakılacaktır. Bu sayede çevrenin kanserle ilişkisi ve KKTC’deki kanseri sorununun temeli aydınlatılabilecektir.

KAV tüm bu çalışmalarını kurulduğu yıldan itibaren düzenlemiş olduğu etkinlikler ve destekçilerinin sağladığı bağışlar sayesinde gerçekleştirebilmektedir. Bu etkinlikler arasında markalaştırdığımız bir Orkide Yürüyüşü etkinliğinin 2013 yılındaki 10. yıl dönümünde THY ana sponsor olarak desteklemiştir. THY’nin ilk kez bir sivil toplum örgütüne ana sponsor olarak destek verdiği bu etkinliğe 1000 kişinin üzerindeki bir katılımın olması halkın KAV’a ve de yaptığı çalışmalara olan güvenini göstermektedir.
KAV inanıyor ki ;

  • Erken tanı hayat kurtarır
  • Bilgi demek hayat demek