Kanser Türleri

Günümüzde 100den fazla farklı kanser türü mevcuttur. Kanser türleri, kanserin yayılma özellikleri, kanserin tutulum gösterdiği hücre türleri ve bulundukları yere göre tespit edilir. Bir bölgeye sınırlı kalan kanserlere in situ, yayılma gösteren kanser türlerine ise invaziv kanser adları verilir. Kanser, farklı hücre türlerinde tutulum gösterebilir. Örneğin, küçük akciğer hücrelerinde tutulum gösteren kansere küçük hücreli kanser denir, cilt veya yemek borusunda bulunan skuamöz hücrelerde tutulum gösteren kansere skuamöz hücreli kanser denilir. Son olarak, kanser türleri vücutta bulunduğu yere göre isimlendirilir. Örneğin memede kulunan kansere meme kanseri, akciğerde bulunan kansere akciğer kanseri, erkeklerin prostat bölgesinde bulunan kansere prostat kanseri, ciltte görülen kansere cilt kanseri denilir. Bu üç kriter kullanılarak kanserin detaylı olarak türü belirlenir. Örneğin, bir lokasyonda sabit kalıp yayılmayan ve ciltteki bazal hücrelerde tutulum gösteren kanser türüne in situ bazal hücreli cilt karsinomu adı verilir.